Tilkomstteknikk
Trefelling Trondheim

Arbeidsoppgaver i høyden som sikres med tau og klatreteknikker

 • Vi kan hjelpe med rensing av takrenner, vindusvask, maling og andre vedlikeholdsoppgaver.
 • Tilkomstteknikk og arbeid i tau egner seg godt når mindre oppgaver krever uforholdsmessig store ressurser når de skal utføres på på tradisjonelt vis med hensyn til dagens strenge sikkerhets- og HMS krav.
 • Oppgaver som i seg selv ikke er farlige, men som er det fordi det er fare for at den som utfører oppgaven rett og slett kan falle ned.
 • Vi har bred erfaring i de fleste vaktmesteroppgaver og enklere håndverker oppgaver.
 • Vi kan også bistå håndverkere med rådgivning og sikringshjelp.
 • Hos oss er sikkerhet og HMS en del av hverdagen.

 

Ikke ta sjansen - la oss gjøre jobben sikkert og fagmessig

Tilkomstteknikk og arbeid i tau

Takrenne og et nedløpsrør som bør renses

Fordeler:

 • En enkel, billig og ikke minst miljøvennlig måte å løse vanskelige og risikable arbeidsoppgaver i høyden på.
 • Du slipper å søke om arbeidstillatelse for å sperre fortau og/

eller vei.

 • Du slipper å leie stillas, stigebil, kran eller lift.
 • Du sparer penger.
 • Det tar kortere tid.
 • Du sparer miljøet.

 

Hvordan:

 • Ved tilkomstteknikk bruker vi tau, utstyr og teknikker fra fjellklatring og redning for å løse arbeidsoppgaver i høyden. Har du f.eks. en takrenne som ligger høyt oppe og du helst ikke vil rense den selv, ta kontakt så ser vi på oppgaven og løser den for deg.
 • Vi løser oppgaven sikkert og fagmessig.

 

I praksis:

 • Du kontakter oss.
 • Vi avtaler tidspunkt for befaring (hvis det er nødvendig).
 • Vi avtaler oppgavens omfang, pris og vilkår.
 • Vi utfører oppgaven.
 • Du betaler din faktura.

KONTAKT OSS PÅ TLF

92 21 85 01

 

e-post: ogalstad@start.no

Ringvålvegen 348, 7089 Heimdal

Org nr.: 979 115 474

 

Vårt forsikringsselskap
Vi er medlem av Treets Venner
De som lager nettsidene våre

 

 

Copyright © All Rights Reserved - www.arbeiditau.no - Oddgeir & Oliver Alstad i samarbeid med UNO Market